Terapija odstranjevanja entitet

Kaj so entitete?

Entitete so energijska bitja, ki naseljujejo nižje astralne ravni in za preživetje potrebujejo našo energijo. Če je ne dobijo po določenem času razpadejo, kako dolgo lahko preživijo, če ne dobijo naše pozornosti pa je odvisno od njihove energijske strukture. Ker je nižjemu astralu najbližje fizični svet, entitete najpogosteje energijo iščejo pri ljudeh. Entitete iščejo gostitelja, ki je čustveno nestabilen, s številnimi bolečinskimi telesi, šibko tretjo čakro, posledično šibkim eteričnim telesom in šibko osebnostno močjo ter šibkim zaščitnim čijem. Ko se s katerim od njih poveže mu jemlje energijo, krepi pa določen tip bolečinskih teles, s tem pa karmično energijo. Tako se ljudem, ki so gostitelji entitete neprestano ponavljajo ene in iste situacije, oni pa se nanjo odzivajo na en in isti način. Večinoma pa niti ne vedo, da so gostitelj le te. Najbolj pogosta vrsta entitet so astralni fragmenti. Ti iščejo hrano v fizičnem svetu, ker je ta najbližje astralni ravni. Astralni fragmenti iščejo gostitelja, ki ima v sebi bolečinska telesa, ki so po energijski strukturi sorodna samemu astralnemu fragmentu. Tako astralni fragment, ki ima v sebi destruktivno energijo išče podobnega gostitelja, torej človeka kateremu je destruktivnost del osebnostne strukture. Navadno se prisesajo na avro gostitelja ni pa nujno, delujejo lahko tudi prek bivalnega prostora, lahko pa se z gostitelji povežejo tudi prek aka niti, ki so nekakšne astralno eterične lovke, preko katerih črpajo energijo. Astralni fragmenti vstopijo v avrično polje gostitelja takrat, ko je tretja čakra šibka, avra pa zaradi nekega razloga oslabljena.

Avra je lahko oslabljena zaradi pretiranega čustvovanja, velikega stresa, bolezni, drog, alkohola,.. zgodi se tudi, da astralni fragment sam od sebe stopi iz avričnega polja. To se zgodi v primeru kadar je človek star ali dlje časa oslabljen in ne doživlja več tako  intenzivnih čustev. V takšnem primeru si astralni fragment poišče novega gostitelja, ki mu zagotavlja več energije za preživetje. Prisotnost, astralnega fragmenta največkrat občutimo kot nek pritisk ali breme, lahko tudi kot fizično bolečino, katere ortodoksna medicina ne zna pravilno diagnosticirati, posledično pa ne zdraviti. Največkrat se prisotnost astralnih fragmentov odraža kot pomanjkanje energije, lahko tudi kot depresija, anksioznost, ki jih navadno tudi ne znamo povezati z prisotnostjo entitet. Astralni fragment se torej poveže z gostiteljem, ki ima sorodno energijsko strukturo bolečinskih teles, prav tako se preplete z nekaterimi njegovimi  psihološkimi lastnostmi in vpliva na njegovo vedenje tako, da ga sili v čim več situacij v katerih izkuša takšno čustveno energijo, kakršno astralni fragment potrebuje za preživetje. S tem ko se vmešajo v njegovo zavest, vplivajo na njegove odločitve in izbire in ga tako privedejo do nekega tipa čustvovanja in ga intenzivirajo. Obstajajo tudi na videz konstruktivni astralni fragmenti, to so tisti, ki izhajajo iz identitete katerega od znanih zdravnikov ali zdravilcev, vzrok za obstoj takšne identitete je močna čustvena energija v fazi ko je zdravnik umiral.

Ugotavljanje prisotnosti entitet

Ko je človek kontinuirano brez energije, čuti neko breme ali ima težave z zdravjem, ki se ne odzivajo na metode klasične medicine, niti na metode naravnega zdravljenja je smiselno preveriti prisotnost entitet. Pri naši metodi to ugotavljamo z radiestezijskim nihalom, s katerim lažje komuniciramo z univerzalno zavestjo.

Ostale vrste entitet

Mentalne entitete ali elementali nastanejo v kombinaciji mentalne in čustvene energije, kjer gre za namerno (urok) ali nenamerno kreacijo. Zanje je značilno, da motijo osebno vibracijo gostitelja tako, da se z nekim namenom naselijo v področje gostiteljevega grla in v njegovo življenje pritegnejo dogodke in situacije, ki jih sam sicer ne bi. Poleg pritiska na področju grla, je navadno pritisk ali bolečina prisotna še na kakšnem drugem delu telesa. Pri uroku gre za to, da je ta namerno narejen in nam ga oseba namerno pošlje. Mentalna entiteta nenamerne kreacije pa lahko nastane kot posledica izkrivljenega odnosa z neko osebo. V smislu, kadar nekdo konstantno negativno razmišlja o nas, je v to vpete veliko čustvene energije in  lahko pride do spontane tvorbe elementala, enako se lahko zgodi tudi kadar nas nekdo iskreno prekolne.

Družinske entitete

Družinska entiteta je prisotna v polju družine. Obstaja jih več vrst, prisotne so lahko tudi več sto let in so zato običajno tudi precej energijsko močne. Navadno je za njihovo odstranitev  potrebna skupina ljudi.

Postopek odstranjevanja entitet

Znanih je več metod odstranjevanja entitet, od šamanskih, kjer šaman zavestno obišče astralni svet in počisti entitete in usedline čustvene energije, do različnih evropskih odstranjevalcev entitet, na katere je imel vpliv eksorcizem, tako poskušajo v svojih procesih navezati stik z entiteto v avričnem polju, jo kako prepričati, da ne sodi tja in jo preusmeriti v svetlobo. Naš postopek odstranjevanja entitet je bolj mehanistični in je sestavljen iz treh korakov. In sicer v prvem koraku entiteto destabiliziramo, v drugem jo ozemljimo in jo v tretjem odstranimo iz avričnega polja. Entiteto terapevt destabilizira tako, da v svojem telesu vzpostavi močno torzijsko polje in ga vzdržuje v klientu približno pet minut ali po potrebi več. V naslednji fazi ozemljujemo  vortekse in v zadnji odstranimo astralni fragment. Klient ves čas sedi na stolu in poskuša biti čim bolj sproščen.