Energijsko čiščenje prostora

V preteklosti je dom predstavljal sveti prostor

Kulture, ki so živele v preteklosti so imele drugačen odnos do doma, kot ga imamo v večini danes. Dom je bil sveti prostor, ki je imel svojo dušo, ta pa je dom lahko tudi zapustila, če je prišlo do nesoglasja med prebivalci. Navadno so imeli ljudje postavljene oltarje, kjer je bil posvečeni prostor. Tam so prižigali svečke, saj je ogenj eden od načinov s katerim lahko zažgemo slabo energijo in tudi pritegnemo dobro. Takšen sveti prostor je bil tudi namenjen raznim meditacijam in molitvam, s katerim so ljudje privabili v svoje domove pozitivno energijo. Svoje domove so navadno čistili pred kakšnimi večjimi prazniki ali dogodki in so ga posvečali tako, da so ženske žgale razna kadila, žajbelj v ta namen. V starih kulturah je prepletanje vidnega in nevidnega sveta veljalo, kot del univerzalnega znanja. Danes  žal temu ni več tako. Če gledamo skozi oči feng shuija metoda temelji na povezavi z elementi narave. Elementu zemlje pripada sol, ki vpija negativno energijo, ogenj deluje transformativno, in zažge negativno energijo, zraku pripadajo žajbelj in različna kadila, kovini pripada zvok, ki razbije negativno energijo, sveta voda pa jo izpira.

Naš bivalni prostor je živo bitje

Tako kot naš organizem ima tudi prostor svoje energijsko življenje in bolj, kot ga negujemo bolj nam služi v smislu, da se bolje počutimo v njem. človek in prostor s svojo energijo delujeta drug na drugega. Kadar sta človek in prostor energijsko usklajena, se skupaj razvijata in prilagajata spremembam, ki jih povzročita drug v drugem. Energija v prostoru kroži in je odvisna od stvari, ki jih vnašamo vanj. Sem spadajo vsa naša čustva,  pozitivna, kot negativna, vzorci in prepričanja ljudi, ki tam prebivajo in tudi tistih, ki so tam prebivali v preteklosti. Tudi vplivi iz okolja niso zanemarljivi in imajo lahko velik vpliv na energijo našega bivalnega prostora. Te energije, pa naj si bodo dobre ali slabe pa potem vplivajo na nas in naše življenje. Škodljive energije in škodljiva sevanja v prostoru ne vplivajo na vse ljudi enako, na zdravje nekaterih ljudi vplivajo bolj, na zdravje drugih pa manj.

Vpliv škodljivih sevanj

Škodljiva sevanja vplivajo na spremembo naravnega elektromagnetnega polja in s tem na osnovni vibracijski ritem človeka. To se pri daljši izpostavljenosti kaže kot psihološke motnje in se kasneje odraža na našem zdravju, vitalnosti, razpoloženju in načinu razmišljanja, kar lahko v končni fazi tudi vpliva na našo usodo. Če smo dlje časa izpostavljeni mestom intenzivnih geopatogenih ali tehničnih sevanj, se lahko to na začetku odraža kot zbujanje, utrujenost, oslabelost in nezbranost po nekajletni izopstavljenosti pa so pogosti pojavi revme, upadanje funkcije limfocitov, spremembe v spermijskih celicah, kardiovaskularna obolenja in v zadnji fazi celo rak.

Kdaj je primeren čas za energijsko čiščenje doma?

Energijsko čiščenje prostora je smiselno opraviti, kadar se vselimo v novo stanovanje, hišo ali poslovni prostor. Predvsem takrat, kadar je tam pred vami prebival nekdo, ki je preboleval  kakšno težko bolezen. Tudi takrat ko v prostoru dlje časa ni nihče živel, ali takrat, ko ste v težkih življenjskih situacijah in obdobjih, in je prisotno veliko težkih čustev, misli in nesoglasij, ki ustvarjajo slabo energijo v prostoru.

Recimo, da je v stanovanju v katerega ste se ravno vselili živel mlad par, ki se je veliko prepiral, lahko sta se tudi tepla med seboj. Potem bodo v tem prostoru prisotne negativne  energije sovraštva, zamer, jeze, žalosti celo maščevalnosti. Tudi, če ste v preteklosti z družinskimi člani živeli v popolni harmoniji je velika verjetnost, da bo začelo prihajati do določenih nesoglasij med vami brez pravega razloga, lahko se celo odtujite.

Energetsko čiščenje je smiselno tudi kadar prenavljamo nek prostor in veliko razbijamo v njem, ker s tem spremenimo energijsko stanje v prostoru, je takrat priporočljivo opraviti energetsko korekcijo, da »popravimo« energije v prostoru. Energijsko čiščenje je priporočljivo in je smiselno vsake toliko opraviti tudi na področjih, kjer stanovanje, hiša ali poslovni prostor leži na krajih kjer so prisotne cone geopatogenih sevanj, geoloških prelomnic, podzemnih vodnih tokov, deponij ali na mestih bivših pokopališč, zaporov, bolnic in drugih mestih tragičnih dogodkov ali nesreč. Na takšnih mestih je ujete veliko  negativne čustvene energije in je zato prisoten velik negativen čustveni naboj. To lahko poimenujemo tudi »poltergeist«.  Na kakšnih mestih je navadno prisotno tudi veliko energijskih fragmentov, elementov in elementarjev, takšna mesta zato imenujemo problematična mesta.

Škodljiva sevanja, na katera se osredotočamo v samem procesu

Geopatogena sevanja

Pod geopatogena sevanja spadajo vsa sevanja, ki izhajajo izpod zemeljske površine. Njihova skupna lastnost je, da kvarijo homogenost naravnega zemeljskega električnega in magnetnega polja. To so podzemni vodni tokovi, geološke prelomnice, nahajališča mineralov, različne jame in deponije in arheološki ostanki.

Tehnična sevanja

Različne oblike elektromagnetnih sevanj imajo poleg dobrih tudi slabe lastnosti, saj s svojo dejavnostjo onesnažujejo okolje. »Brezžična« tehnologija je glede vplivov na naše zdravje zaenkrat najmanj raziskana, najverjetneje ima velik vpliv na spremembe našega razpoloženja, tesnobo, slabo koncentracijo, motnje spanja, itd.

Sevanja gradbenih materialov

Do spremembe naravnega elektromagnetnega polja prihaja zaradi škodljivih gradbenih materialov (armirani beton, kovinske plošče, valovita pločevina, cevovodi, talna ogrevanja, itd.) in umetnih mas, ki jih uporabljamo pri gradnji bivalnih objektov.

Destruktivna čustvena energija v prostoru

V prostorih, v katerih so se ali se dogajajo neprijetni dogodki, ki v ljudeh vzbujajo negativna čustvena stanja, kot so sovraštvo, jezo, strah, trpljenje, ali maščevalnost, se celo stene in oprema prostora prepojijo s tovrstnimi vibracijami, ki nato povratno delujejo na tiste, ki tam prebivajo, delajo ali pa so tam zgolj naključno po opravkih.

Entitete ali paranormalne anomalije

V bivalnih prostorih najdemo tudi bitja, ki tja ne spadajo in imajo na energijski ravni destruktiven vpliv na prostor, kar se odraža na psihofizičnem počutju prebivalcev prostora. Lahko celo sprožijo različne oblike paranormalnih pojavov. Da entiteta preživi potrebuje našo pozornost, to pomeni našo  energijo. To pa dobi na način, da v prebivalcih potencira izražanje določenih čustvenih stanj. Včasih pride do njihove pozornosti preko različnih zvokov, vonjav in drugih neobičajnih pojavov, ki jih sproži z namenom, da dobiš njihovo pozornost. Lahko pa se na svojega gostitelja prisesajo prek aka niti.

Kako poteka proces energijske korekcije prostora?

Sam proces čiščenja se prične tako, da se najprej po prostorih, kjer bomo delali energijsko korekcijo sprehodimo ter poskušamo  prek pogovora s prebivalci zaznati osnovno problematiko na relaciji prostor – prebivalci. Po končanem pogovoru s pomočjo subliminalne zaznave detektiramo energijsko stanje prostora, pozorni smo na mesta, kjer so prisotni razni madeži vlage in razpoke na zidovih, ti so lahko prvi znak prisotnosti geopatogenih oz. vodnih sevanj v prostoru.

Ko pričnemo s samim procesom energijske korekcije, če je potrebno na mestih kjer smo zaznali močnejše blokade energij, obstoječe stanje najprej destabiliziramo z ustreznim zvokom.

Sam proces je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu ozemljujemo vortekse destruktivnih energij, ki so v prostoru. Fokusiramo se na vortekse geopatogenih sevanj, vortekse tehničnih sevanj, vortekse škodljivih sevanj iz gradbenih materialov, vortekse destruktivne čustvene energije in vortekse entitet.

V drugem delu skreiramo novo energijsko stanje v prostoru, aktiviramo vitalno energijske točke prostora in uskladimo prostor s prebivalci. Sam potek energijskih sprememb, ki jih iniciramo s procesom, lahko traja do 48 ur, običajno pa lahko že po dobre pol ure opazimo, da se cone škodljivih, nevtralnih in dobrih energij med seboj energijsko izenačujejo. Kvaliteten instrument za merjenje električnega in magnetnega polja pokaže, da se pomaknejo na povsem druga frekvenčna področja. Sam proces torej vzpostavi energijsko harmonijo med vsemi živimi elementi prostora – škodljiva sevanja so po končanem procesu še vedno tam, vendar nam ne škodujejo. Gre za energijsko soodvisnost na relaciji človek – prostor; če ni zdrav bivalni prostor, ne more biti zdrav niti človek, ki v njem prebiva.